Deep by TVQhub

Trời sáng rồi, Ta ngủ đi thôi...🌤

Lúc đó chúng tôi còn chưa hiểu từ **mãi mãi**. Mãi sau này tôi mới biết, mãi mãi không phải là trước đó, cũng không phải...

Lúc đó chúng tôi còn chưa hiểu từ mãi mãi. Mãi sau này tôi mới biết, mãi mãi không phải là trước đó, cũng không phải sau này. Quãng thời gian mà chúng tôi bên nhau, chính là mãi mãi.

Năm tháng vội vã - Cửu Dạ Hồi

2019-08-31 13:49:25
← Home