Deep by TVQhub

Trời sáng rồi, Ta ngủ đi thôi...🌤

Cuộc đời mình là một hành trình dài đơn độc, hãy ghi nhớ điều đó. <br/>Mình phải luôn sẵn sàng cho bất cứ sự biệt ly nào...

Cuộc đời mình là một hành trình dài đơn độc, hãy ghi nhớ điều đó.
Mình phải luôn sẵn sàng cho bất cứ sự biệt ly nào. Mình không được phép ỷ lại vào người khác, không được phép để cảm xúc của mình phụ thuộc vào người khác.
Mình chắc chắn sẽ không hạnh phúc vì mình có người này kia ở bên.
Mình sẽ chỉ hạnh phúc khi mình thấy mình được bình yên.
Source: Tumblr | @nhatkycuaca
Photo: 猫矮-Maoi

2020-06-11 21:26:04
← Home