Deep by TVQhub

Trời sáng rồi, Ta ngủ đi thôi...🌤

Qua mấy năm nữa, liệu cậu có còn đột nhiên nhớ tới kì nghỉ Tết dài nhất lịch sử của năm 2020, khi dịch bệnh bùng phát to...

Qua mấy năm nữa, liệu cậu có còn đột nhiên nhớ tới kì nghỉ Tết dài nhất lịch sử của năm 2020, khi dịch bệnh bùng phát toàn cầu, khi phải cách ly toàn xã hội, khi phải học những tiết học online tại nhà, và một mình mà cậu đã bỏ lỡ hay không !?
{ @douyin | Dịch : Vũ Bảo Sam }

2020-05-17 10:49:03
← Home