Deep by TVQhub

Trời sáng rồi, Ta ngủ đi thôi...🌤

[002]

Đời người, luôn có những ấm áp không hẹn mà tới, và cả những hi vọng không ngừng được ấp ủ. Cho dù con đường phía trước có bao nhiêu gian khổ, chỉ cần đi đúng hướng thì dù con đường ấy khúc khuỷu gập ghềnh đến thế nào, vẫn tiến gần tới hạnh phúc hơn so với việc chỉ đứng yên tại chỗ.

人生,总会有不期而遇的温暖,和生生不息的希望。不管前方的路有多苦,只要走的方向正确,不管多么崎岖不平,都比站在原地更接近幸福。

/ Rénshēng, zǒng huì yǒu bù qī ér yù de wēnnuǎn, hé shēngshēng bù xī de xīwàng. Bùguǎn qiánfāng de lù yǒu duō kǔ, zhǐyào zǒu de fāngxiàng zhèngquè, bùguǎn duōme qíqū bùpíng, dōu bǐ zhàn zàiyuán dì gèng jiējìn xìngfú /

2020-04-25 16:36:42
← Home