Deep by TVQhub

Trời sáng rồi, Ta ngủ đi thôi...🌤

[001]

Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày đều cười lên nhé, trên đời này ngoại trừ sống chết ra, tất cả chỉ là chuyện nhỏ. Cho dù gặp phải chuyện gì buồn lòng cũng đừng tự làm khó mình, cho dù hôm nay xảy ra chuyện gì tồi tệ cũng đừng cảm thấy đau thương. Ngày hôm nay chính là ngày bạn tươi trẻ nhất trong những ngày tháng sau này, bởi vì có ngày mai, nên hôm nay mãi mãi là vạch xuất phát.

从今天开始,每天微笑吧。世上除了生死,都是小事。不管遇到了什么烦心事,都不要自己为难自己;无论今天发生多么糟糕的事,都不应该感到悲伤。今天是你往后日子里最年轻的一天了,因为有明天,今天永远只是起跑线。

/ Cóng jīntiān kāishǐ, měitiān wéixiào ba. Shìshàng chúle shēngsǐ, dōu shì xiǎoshì. Bùguǎn yù dàole shénme fánxīn shì, dōu bùyào zìjǐ wéinán zìjǐ; wúlùn jīntiān fāshēng duōme zāogāo de shì, dōu bù yìng gāi gǎndào bēishāng. Jīntiān shì nǐ wǎng hòu rìzi lǐ zuì niánqīng de yītiānle, yīnwèi yǒu míngtiān, jīntiān yǒngyuǎn zhǐshì qǐpǎoxiàn. /

2020-04-25 16:11:52
← Home