Deep by TVQhub

Trời sáng rồi, Ta ngủ đi thôi...🌤

Ta gặp nhau, trong thời khắc hai ta vỡ vụn
Đang học quên, đang học cách đi qua những vấn vương

2020-04-18 11:48:26
← Home