Deep by TVQhub

Trời sáng rồi, Ta ngủ đi thôi...🌤

Ta không thể nhắm mắt

Khi đang băng qua đường

Cũng như không thể ghét

Một người mình đã thương.

Ta không thể nhắm mắt

Khi đang băng qua đường

Cũng như không thể ghét

Một người mình đã thương.

2019-08-31 13:46:45
← Home