Deep by TVQhub

Trời sáng rồi, Ta ngủ đi thôi...🌤

Không có gì đau đớn hơn là nỗi thất vọng bởi người mà bạn nghĩ sẽ không bao giờ làm bạn tổn thương.<br/>

Không có gì đau đớn hơn là nỗi thất vọng bởi người mà bạn nghĩ sẽ không bao giờ làm bạn tổn thương.

2020-04-14 07:42:04
← Home