Deep by TVQhub

Trời sáng rồi, Ta ngủ đi thôi...🌤

Yêu đương một chút làm người ta cảm thấy vui vẻ, yêu nhiều hơn rồi lại làm người ta đôi lúc tang thương. Vì đôi khi tình...

Yêu đương một chút làm người ta cảm thấy vui vẻ, yêu nhiều hơn rồi lại làm người ta đôi lúc tang thương. Vì đôi khi tình yêu lại đi kèm với rất nhiều kì vọng! Kì vọng không thành nên mới cảm thấy đau lòng.
Nhã Tú

2020-04-14 07:07:03
← Home