Deep by TVQhub

Trời sáng rồi, Ta ngủ đi thôi...🌤

Thổi đâu cơn gió nghịch mùa
Mang theo nhung nhớ trêu đùa lòng ai.
[Trần Phan Thanh]<br/>#Thanhơi #TrầnPhanThanh #chuyệnc...

Thổi đâu cơn gió nghịch mùa Mang theo nhung nhớ trêu đùa lòng ai. [Trần Phan Thanh]
#Thanhơi #TrầnPhanThanh #chuyệncủaThanh

2020-04-14 07:05:03
← Home