Deep by TVQhub

Trời sáng rồi, Ta ngủ đi thôi...🌤

Có những ngày lòng mình như mưa. Chẳng thể làm gì hơn, ngoài việc rơi xuống...<br/>Mọi kỳ vọng, thiết tha lẫn ảo tưởng....

Có những ngày lòng mình như mưa. Chẳng thể làm gì hơn, ngoài việc rơi xuống...
Mọi kỳ vọng, thiết tha lẫn ảo tưởng. Cứ thế buông hẫng.
Và tan ra.

Tất cả chúng ta cũng đều là những giọt mưa. Sẵn sàng rời khỏi nơi từng là cả-bầu-trời mình nương tựa. Để vỡ thành những mảnh xước mang hình giọt nước, như trăm triệu mũi tên đau điếng ghim xuống lòng đường.
Khi thấy mình không còn được bầu trời kia trân trọng.

#anhkhang

2020-04-13 21:07:04
← Home