Deep by TVQhub

Trời sáng rồi, Ta ngủ đi thôi...🌤

“Tiếp xúc với con người càng lâu, tôi càng thích chó, chó luôn luôn là chó, người có khi không phải người!”<br/>[Cre: We...

“Tiếp xúc với con người càng lâu, tôi càng thích chó, chó luôn luôn là chó, người có khi không phải người!”
[Cre: Weibo/ Trans: Thố Lạt - 醋辣]

2020-04-13 15:06:03
← Home