Deep by TVQhub

Trời sáng rồi, Ta ngủ đi thôi...🌤

Bạn nhịn rất lâu cố gắng không liên lạc với đối phương rồi đợi đối phương liên lạc với mình trước. Thế nhưng, những gì x...

Bạn nhịn rất lâu cố gắng không liên lạc với đối phương rồi đợi đối phương liên lạc với mình trước. Thế nhưng, những gì xảy ra thường đều đối ngược với những gì bạn mong đợi. Hóa ra đối với một số người bạn tự cho rằng rất quan trọng, nếu bạn không liên lạc với người ta thì người ta cũng sẽ thật sự không bao giờ liên lạc với bạn. [Cre: Weibo/ Trans: [email protected]]

2020-04-13 14:50:02
← Home