Deep by TVQhub

Trời sáng rồi, Ta ngủ đi thôi...🌤

Rồi đến một lúc nào đấy, chúng ta sẽ thích nghi với nổi cô đơn giống như việc muốn sống thì phải ăn, mệt thì sẽ ngủ, đau...

Rồi đến một lúc nào đấy, chúng ta sẽ thích nghi với nổi cô đơn giống như việc muốn sống thì phải ăn, mệt thì sẽ ngủ, đau thì khóc...

Thế thôi!

2020-01-24 09:32:37
← Home