Deep by TVQhub

Trời sáng rồi, Ta ngủ đi thôi...🌤

Muốn cùng một ai đó đi đến cùng trời cuối đất.

Tiếc rằng, đó đã là điều không thể!!

Muốn cùng một ai đó đi đến cùng trời cuối đất.

Tiếc rằng, đó đã là điều không thể!!

2019-10-06 21:54:09
← Home