Deep by TVQhub

Trời sáng rồi, Ta ngủ đi thôi...🌤

“Nếu thích ai đó mà kiểm soát được thì không phải là thích nữa”

“Thương là ý thức. Yêu là vô thức”

“Tình cảm không...

“Nếu thích ai đó mà kiểm soát được thì không phải là thích nữa”

“Thương là ý thức. Yêu là vô thức”

“Tình cảm không có chuyện rút lại, chỉ có thể từ bỏ hay không từ bỏ, kiềm chế hay dấn thân thôi”

2019-08-31 13:45:14
← Home