Deep by TVQhub

Trời sáng rồi, Ta ngủ đi thôi...🌤

Nếu một mối quan hệ không khiến bạn trở thành một người tốt hơn, vui vẻ hơn, mà nó chỉ khiến bạn suốt ngày đau khổ, ủ rũ...

Nếu một mối quan hệ không khiến bạn trở thành một người tốt hơn, vui vẻ hơn, mà nó chỉ khiến bạn suốt ngày đau khổ, ủ rũ, thì thật đáng tiếc bạn đã yêu sai người.

2019-10-06 21:49:26
← Home