Deep by TVQhub

Trời sáng rồi, Ta ngủ đi thôi...🌤

"Tôi cảm thấy rằng tôi cứ mải miết lo tiến về phía trước mà chẳng một lần nhìn lại phía sau. Dù khó khăn nhưng tôi đã là...

"Tôi cảm thấy rằng tôi cứ mải miết lo tiến về phía trước mà chẳng một lần nhìn lại phía sau. Dù khó khăn nhưng tôi đã làm việc rất chăm chỉ, thế nhưng khi tạm ngừng và nhìn lại, tôi nhận ra rằng bản thân tôi thực sự đã quá kiệt sức. Nhìn thấy sự kiệt quệ này của bản thâ,n tôi chợt nghĩ rằng 'Cho đến giờ mình đã sống vì cái gì chứ?', và cảm thấy hối tiếc."

2019-10-06 21:47:05
← Home