Deep by TVQhub

Trời sáng rồi, Ta ngủ đi thôi...🌤

Không có người nhắn tin thì cảm thấy trống trải, đến khi có người nhắn tin thì lại cảm thấy rất phiền.

Mình khó hiểu...

Không có người nhắn tin thì cảm thấy trống trải, đến khi có người nhắn tin thì lại cảm thấy rất phiền.

Mình khó hiểu và khó chiều thật, lại còn khó ưa nữa chứ

2019-10-06 21:46:36
← Home