Deep by TVQhub

Trời sáng rồi, Ta ngủ đi thôi...🌤

“Chúng ta luôn tự hứa rằng sau này phải hạnh phúc và sẽ khiến ai đó hạnh phúc. Nhưng cuộc đời, ai mà biết được, chúng ta...

“Chúng ta luôn tự hứa rằng sau này phải hạnh phúc và sẽ khiến ai đó hạnh phúc. Nhưng cuộc đời, ai mà biết được, chúng ta cũng có lúc làm đau vài tấm chân tình và cũng trở thành người đáng thương với vài kẻ tàn nhẫn. Ai mơ hạnh phúc mà tránh được tổn thương cơ chứ ?!”

2019-10-06 21:44:15
← Home