Deep by TVQhub

Trời sáng rồi, Ta ngủ đi thôi...🌤

Cô đơn quá lâu khiến những lúc khó khăn thay vì đưa tay ra níu lấy đôi tay khác họ lại bất giác quên đi và gạt bỏ không...

Cô đơn quá lâu khiến những lúc khó khăn thay vì đưa tay ra níu lấy đôi tay khác họ lại bất giác quên đi và gạt bỏ không làm. Có lẽ vì cô đơn, vì họ sống cạnh nó lâu dài hơn những người xung quanh họ ngày trước.

Một bước là cô đơn. Hai bước là cô độc. Ba bước dù không ai họ vẫn an phận sống một mình…

2019-10-04 23:00:17
← Home