Deep by TVQhub

Trời sáng rồi, Ta ngủ đi thôi...🌤

Và rồi a cũng sẽ phải nhận ra
E đã đi xa từ hôm qua
Và những ký ức lúc trước sau này chỉ là những điều khác lạ
Nói với nhau một câu đi ... để sau này
Ta không lưu luyến đến nhau
Vì a mang theo nỗi nhớ này chẳng thể lâu...

2019-10-04 21:51:42
← Home