Deep by TVQhub

Trời sáng rồi, Ta ngủ đi thôi...🌤

Có những ngày buồn hiu như thế

Mưa dầm dề ngoài cửa chẳng thôi

Nằm lăn lóc mặc thời gian trôi

Một mình thôi mà...

Có những ngày buồn hiu như thế

Mưa dầm dề ngoài cửa chẳng thôi

Nằm lăn lóc mặc thời gian trôi

Một mình thôi mà sao buồn thế…

2019-08-31 13:44:13
← Home