Deep by TVQhub

Trời sáng rồi, Ta ngủ đi thôi...🌤

Chuyện cơ bản nhất đời người, là thôi dằn vặt bản thân bởi những câu chuyện cũ.

Chuyện cơ bản nhất đời người, là thôi dằn vặt bản thân bởi những câu chuyện cũ.

2019-10-04 21:42:32
← Home