Deep by TVQhub

Trời sáng rồi, Ta ngủ đi thôi...🌤

Thì ra, nguôi ngoai cũng chỉ là việc mình không còn quan tâm họ có cần mình hay không. Nhẹ lòng nhất có khi là như thế n...

Thì ra, nguôi ngoai cũng chỉ là việc mình không còn quan tâm họ có cần mình hay không. Nhẹ lòng nhất có khi là như thế nhỉ.

2019-10-04 21:37:26
← Home