Deep by TVQhub

Trời sáng rồi, Ta ngủ đi thôi...🌤

Điều đau lòng nhất trong một mối quan hệ chính là : " Rõ ràng là đang yêu nhưng lúc nào cũng cảm thấy cô đơn ".

Điều đau lòng nhất trong một mối quan hệ chính là : " Rõ ràng là đang yêu nhưng lúc nào cũng cảm thấy cô đơn ".

2019-10-04 21:36:47
← Home