Deep by TVQhub

Trời sáng rồi, Ta ngủ đi thôi...🌤

“Mình cho rằng, bất kì là mối quan hệ nào, khi mà bạn phải giải thích cho đối phương quá nhiều là con người bạn thực ra...

“Mình cho rằng, bất kì là mối quan hệ nào, khi mà bạn phải giải thích cho đối phương quá nhiều là con người bạn thực ra như thế nào…khi đó bạn có thể nghĩ tới việc không tiếp tục mối giao liên đó lâu dài thêm nữa.”

2019-08-31 19:07:08
← Home