Deep by TVQhub

Trời sáng rồi, Ta ngủ đi thôi...🌤

“Anh thích một người, thích đến mức không phải người ấy thì không được. Trên đời có biết bao nhiêu người tốt hơn người ấ...

“Anh thích một người, thích đến mức không phải người ấy thì không được. Trên đời có biết bao nhiêu người tốt hơn người ấy, tuyệt hơn người ấy, yêu anh hơn người ấy, cớ sao anh vẫn nhớ mãi không quên. Thời điểm kết hôn bất chợt nhớ tới người ấy, sẽ cảm thấy thất vọng như vuột mất thứ gì đó, nghĩ người bầu bạn bên mình lúc về già không phải người ấy, phải chăng sẽ muốn rơi lệ? Rõ ràng họ đều tốt mà.

Bởi lẽ, dù họ có tốt đến mấy cũng không phải người ấy, người anh yêu thương trên cõi đời này chỉ có một mà thôi.”

2019-08-31 18:50:06
← Home