Deep by TVQhub

Trời sáng rồi, Ta ngủ đi thôi...🌤

Cuộc đời này không có có khái niệm quên đi một ai đó. Chỉ có khái niệm… nhìn thấy một ai đó nhưng không đau lòng…

Cuộc đời này không có có khái niệm quên đi một ai đó. Chỉ có khái niệm… nhìn thấy một ai đó nhưng không đau lòng…

2019-08-31 18:49:04
← Home