Deep by TVQhub

Trời sáng rồi, Ta ngủ đi thôi...🌤

Dù là bạn bè, công việc, tình cảm hay **bất kể thứ gì**, hễ không thể làm mình hạnh phúc thì nên để nó ra đi. Chúng ta v...

Dù là bạn bè, công việc, tình cảm hay bất kể thứ gì, hễ không thể làm mình hạnh phúc thì nên để nó ra đi. Chúng ta vẫn tưởng thời gian còn dài, nhưng đến khi ngoảnh lại đã thấy phung phí hết cả một thời cho những thứ không đâu…

2019-08-31 18:40:56
← Home