Deep by TVQhub

Trời sáng rồi, Ta ngủ đi thôi...🌤

Người quá nhạy cảm rất dễ chỉ vì một câu nói tùy tiện của người khác mà suy nghĩ lung tung. Không phải vì thích suy diễn...

Người quá nhạy cảm rất dễ chỉ vì một câu nói tùy tiện của người khác mà suy nghĩ lung tung. Không phải vì thích suy diễn, mà là vì quá thiện lương.

2019-08-31 13:56:29
← Home