Deep by TVQhub

Trời sáng rồi, Ta ngủ đi thôi...🌤

“Giữa thế gian rộng lớn luôn có một người có thể trở thành ngoại lệ của một ai đó.”

“Giữa thế gian rộng lớn luôn có một người có thể trở thành ngoại lệ của một ai đó.”

2019-08-31 13:55:55
← Home