Deep by TVQhub

Trời sáng rồi, Ta ngủ đi thôi...🌤

Có những ngày buồn hiu như thế

Mưa dầm dề ngoài cửa chẳng thôi

Nằm lăn lóc mặc thời gian trôi

Một mình thôi mà...

Có những ngày buồn hiu như thế

Mưa dầm dề ngoài cửa chẳng thôi

Nằm lăn lóc mặc thời gian trôi

Một mình thôi mà sao buồn thế…

2019-08-31 13:44:13
Có một số người sẽ lựa chọn ai đó tạm bợ, sống đến đầu bạc răng long. Nhưng lại có một số người, họ cố chấp tìm kiếm ngư...

Có một số người sẽ lựa chọn ai đó tạm bợ, sống đến đầu bạc răng long. Nhưng lại có một số người, họ cố chấp tìm kiếm người duy nhất trong sinh mệnh của mình, không ai có thể thay thế.

Biến yêu thành cưới - Lục Xu

2019-08-31 13:34:41

Cuộc đời anh đặt tên là Muộn Phiền
nên làm sao dám mơ mình may mắn được trọn vẹn cùng em...

2019-08-31 13:15:13
A last day of month.

A first day of journey.

👻

A last day of month.

A first day of journey.

👻

2019-08-31 13:00:02

/* The bottom of heart. */