Deep by TVQhub

Trời sáng rồi, Ta ngủ đi thôi...🌤

Nhớ một người là nhớ đến bao nhiêu?

Đó là lúc tất cả từ ngữ đều trở nên vô dụng.

Nhớ một người là nhớ đến bao nhiêu?

Đó là lúc tất cả từ ngữ đều trở nên vô dụng.

2019-08-31 13:57:20
Người quá nhạy cảm rất dễ chỉ vì một câu nói tùy tiện của người khác mà suy nghĩ lung tung. Không phải vì thích suy diễn...

Người quá nhạy cảm rất dễ chỉ vì một câu nói tùy tiện của người khác mà suy nghĩ lung tung. Không phải vì thích suy diễn, mà là vì quá thiện lương.

2019-08-31 13:56:29
“Giữa thế gian rộng lớn luôn có một người có thể trở thành ngoại lệ của một ai đó.”

“Giữa thế gian rộng lớn luôn có một người có thể trở thành ngoại lệ của một ai đó.”

2019-08-31 13:55:55
Cuộc sống này chính là như vậy, bạn cố chấp nhớ một người, thế nhưng người ấy có lẽ đã quên bạn rồi.

Cuộc sống này chính là như vậy, bạn cố chấp nhớ một người, thế nhưng người ấy có lẽ đã quên bạn rồi.

2019-08-31 13:54:56
Làm gì có chuyện yêu lại một ai đó thêm lần nữa, chẳng trái tim ai đủ rộng lượng để tha thứ cho một người đã từng bước v...

Làm gì có chuyện yêu lại một ai đó thêm lần nữa, chẳng trái tim ai đủ rộng lượng để tha thứ cho một người đã từng bước vào đời mình, sở hữu trái tim mình để rồi đến cuối cùng lại mang nó vứt đi như một món đồ đã cũ chẳng còn cần thiết nữa. Chúng ta không yêu lại, chỉ là chúng ta chưa từng hết yêu, chưa từng quên đi ai đó, nếu gọi là cố chấp, có lẽ nó là cố chấp thê lương nhất của một đời người.

2019-08-31 13:50:31
Lúc đó chúng tôi còn chưa hiểu từ **mãi mãi**. Mãi sau này tôi mới biết, mãi mãi không phải là trước đó, cũng không phải...

Lúc đó chúng tôi còn chưa hiểu từ mãi mãi. Mãi sau này tôi mới biết, mãi mãi không phải là trước đó, cũng không phải sau này. Quãng thời gian mà chúng tôi bên nhau, chính là mãi mãi.

Năm tháng vội vã - Cửu Dạ Hồi

2019-08-31 13:49:25
Yêu và Hết yêu… đều là chuyện không hề biết trước!

Yêu và Hết yêu… đều là chuyện không hề biết trước!

2019-08-31 13:48:08
Ta không thể nhắm mắt

Khi đang băng qua đường

Cũng như không thể ghét

Một người mình đã thương.

Ta không thể nhắm mắt

Khi đang băng qua đường

Cũng như không thể ghét

Một người mình đã thương.

2019-08-31 13:46:45
“Thế giới lớn như thế, theo anh đi xem không ?”

“Thế giới lớn như thế, theo anh đi xem không ?”

2019-08-31 13:46:00
“Nếu thích ai đó mà kiểm soát được thì không phải là thích nữa”

“Thương là ý thức. Yêu là vô thức”

“Tình cảm không...

“Nếu thích ai đó mà kiểm soát được thì không phải là thích nữa”

“Thương là ý thức. Yêu là vô thức”

“Tình cảm không có chuyện rút lại, chỉ có thể từ bỏ hay không từ bỏ, kiềm chế hay dấn thân thôi”

2019-08-31 13:45:14

/* The bottom of heart. */